Reparationsservice

Utanför garantin erbjuder vi reparationstjänst för din DISKLOK i hela Europa. Denna gäller endast montering av ett nytt lås, om det gamla blivit obrukbart eller nyckeln brutits av i det. Mekaniska problem på griparmen eller låsningen samt på förbindelsen mellan båda DISKLOK-halvorna kan tyvärr inte lagas.

Och så här fungerar det:

  1. Informera oss i förväg via e-post om ditt problem med ditt DISKLOK. Vi kanske kan lösa ditt problem på ett enkelt sätt.
  2. Om inte, beställ helt enkelt en ny produkt i ”byte av lås”-butiken.
  3. Vi skickar dig sedan fakturan för reparationsordern via e-post. Betala denna faktura och skicka oss samtidigt tillbaka din DISKLOK korrekt frankerad.
  4. Observera att vi inte tar emot paket som inte är korrekt frankerade.
  5. Efter utförd reparation (låsbyte) skickar vi tillbaka din DISKLOK utan avgift.

Reparation