Produkt registrering

Bästa köpare!

För att du ska kunna använda ditt DISKLOK hela livet erbjuder vi service i hela Europa via vår tyska kundtjänst – även efter köpet.

Detta omfattar:
a. Service-hotline via telefon, telefax, e-post för alla problem med produkten DISKLOK
b. Online-servicecenter på Disklok-4.SE
c. Reparationstjänst för alla problemlösningar utanför garantin
d. Garantiservice

För att vi ska kunna utföra alla nödvändiga tjänster behöver vi de komplett ifyllda registre- ringshandlingarna för att kunna registrera din 3-åriga garanti för produkten DISKLOK.

Använd kort tid efter köpet den bekväma online-registreringen.

Online-registrering

Anmärkning om integritet:

Vi använder dina personuppgifter som skickas till oss via detta formulär uteslutande för att garantera ditt garantianspråk på produkten DISKLOK. Dina personuppgifter förblir lagrade på vårt system som en del av den lagstadgade lagringsperioden och kommer att blockeras omedelbart efter utgången av den 3-åriga garantiperioden. Mer information om våra riktlinjer för dataskydd finns i vår integritetspolicy.

4 + 3 = ?