THATCHAM CERTIFIERING

Thatcham Research har varit en pionjär inom fordonssäkerhet ända sedan 1990-talet. Företaget har infört den så kallade New Vehicle Security Assessment (NVSA) för att bedöma fordonssäkerhet. Thatcham-kategorier och jämförbara utvärderingskriterier har skapats. Thatcham-utvärderingarna har nu etablerat sig som ett branschindex.

Denna säkerhetsbedömning anses vara en av de strängaste inom branschen. Försäkringar i Storbritannien (UK) och Nederländerna (NL) ger rabatter till sina kunder vid användning av Thatcham Research-certifierade säkerhetsprodukter.

DISKLOK uppfyller Thatcham-kriterierna i kategori 3.

Tyvärr gäller denna certifiering endast för Nederländerna (NL) och Förenade Kungariket (UK).